Vad är Coaching ViDuNi- Din Coaching Uppsala

Vad är coaching?

Coaching är en lösnings och målfokuserad samtalsmetodik där vi tillsammans tar oss från nuläget till det önskade läget.

Metodiken grundar sig i humanismen och existentialismen. Kort sagt att varje människa är hel, kompetent och har friheten att välja. Ingen känner dig själv bättre än du.

Coaching är något som lämpar sig inom både karriär och på det personliga planet.Det är viktigt att veta att coaching varken är terapi eller rådgivning, då terapi oftast blickar bakåt och fokuserar på att behandla en kris eller ett problem, medan rådgivning är delgivning av expertis inom ett visst område.

Det handlar om din personliga utveckling där jag som coach möter dig där du är och där vi tillsammans med hjälp av olika tekniker hittar din väg och dina svar. Din framgång styrs av ditt eget engagemang. Det blir vad du gör det till. Coachen är en oberoende och opartisk medmänniska som stöttar men aldrig dömer, som utmanar och ställer dig till svars. Som din coach är jag med dig hela vägen, delar din glädje och dina förhoppningar, jag finns där för dig när du behöver mig.

Samtalsmetodiken används på ett sätt som främjar handling, lärande och utveckling.

Observera att tystnadsplikt gäller.

 

Jag som coach hjälper dig med

  • att hitta och sätta mål
  • att fokusera på framtiden
  • stöttning och att vara ett bollplank
  • att utmana dig som klient att uppnå mål. Allt med utgångspunkt hos dig.
  • redskap att hitta och plocka fram din inneboende potential och kunskap.

 

Så funkar det i praktiken

Det första samtalet är det som lägger grunden för vårt samarbete. Vi går genom vad coaching är och inte är. Vad som föranledde intresset för coaching. Här utforskar vi värderingar, målbilder och förväntningar. Vi fastställer också regler och skriver kontrakt. Här etableras förtroendet oss emellan.

Antalet samtal bestäms utifrån ditt behov och din målbild. Många väljer även att fortsätta med uppföljningssamtal efter programmets slut.

Kom ihåg att samtalen även kan ske via telefon eller Skype, under en promenad eller över en kopp kaffe. En trygg miljö är en bra start för ett gott samarbete.

Oavsett om det gäller företag, organisationer, grupper eller ledare/chefer så skräddarsyr vi naturligtvis hela upplägget så det passar just ert behov.

 

”Jag hade ju egentligen svaren inom mig, men jag fick hjälp att ta fram dem. Jag har fortfarande ett stressigt jobb, men jag har lyckats lära mig att ha en bra balans mellan jobb och familj.”

Linda T

Läs fler referenser om ViDuNi