Finn en gemensam väg

Team- och gruppcoaching är ett väldigt bra sätt att öka motivationen, hitta annorlunda lösningar, kommunicera på nya sätt och för att hjälpa varandra prestera ännu bättre.

Är ni en ledningsgrupp, styrelse i en organisation eller ett arbetslag? Det är egentligen oviktigt, det som är viktigt är att genom team- eller gruppcoaching kan ni få hjälp och verktyg för att finna en gemensam väg mot målet. Här kan bara ni sätta ribban för vad som är möjligt för just er. Att ta hjälp av en coach för att ventilera, byta perspektiv och bolla idéer med, kan vara förlösande när det känns som att man fastnat.

Ett verktyg som jag använder mig av är PulsAnalys, baserat på DISC-teorin. Här tar vi tillsammans fram gruppens kärnvärden och tittar på allas profiler, både som individer men även i grupp. Det är ett mycket bra sätt, inte bara för att belysa och lyfta olikheter och likheter, utan även för att öka förståelsen för varandra och hitta ett gemensamt språk på arbetsplatsen.

Att erbjuda coaching till sina medarbetare bidrar till deras personliga utveckling vilket i sin tur genererar god avkastning. Ni får motiverad personal som presterar för att de vill, inte för att de måste. En gemensam målbild och känslan av samhörighet, delaktighet och engagemang gör gruppen starkare och tryggare. När gruppen får lära känna varandras styrkor och svagheter byggs det ofta upp ännu bättre relationer och det blir lättare att både samarbeta och kommunicera.

Coaching i grupp handlar om att ta en gemensam riktning framåt, INTE om handledning eller konflikthantering.

 

Med coaching hos ViDuNi kan din grupp:

  • lyfta upp kamratskapet och lagandan för ett ännu bättre samarbete.
  • inventera era styrkor och erfarenheter.
  • klargöra roller och ansvarsområden inom gruppen.
  • motivera varandra till att prestera ännu bättre.
  • gå från arbetsgrupp till ett kraftfullt team.
  • hitta ännu större glädje i att gå till jobbet varje dag!

 

Hör av dig till mig på ViDuNi – Din Coaching, så hittar vi upplägget för just din grupp. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

 

 

Team och gruppcoaching, viduni.se

 

”Carina bemästrar konsten att förena ett lättsamt sätt med ett professionellt driv och engagemang som ger de rätta förutsättningarna för att komma vidare mot sin målsättning.”

Adam

Läs fler referenser om ViDuNi