PulsAnalys

Med det DiSC-baserade verktyget PulsAnalys får du chansen att se på dig själv och dina kollegor med ”nya” ögon. Låt oss tillsammans öka förståelsen för varandra och tjusningen med våra olikheter. Hitta rätt sätt att kommunicera med din omgivning.

PulsTräning

PulsTräning = PulsAnalys + coachande samtal ==> Detta är ett bra sätt att få ett grepp om dig själv, men framförallt få en insyn i hur du kan välja att vara med människor i din omgivning. Det är ett effektivt sätt att utforska dina beteenden, hitta dina styrkor och dina utvecklingsområden.

Röd

Är du målmedveten, drivande, snabbtänkt och viljestark? Ogillar du att slösa tid på oviktiga detaljer eller irrelevanta frågeställningar? Då är du förmodligen en så kallad röd personlighet.

Gul

Är du festens medelpunkt? Är du sällskaplig, uttrycksfull och har livlig fantasi? Ogillar du att gå in på alltför invecklade detaljer eller opersonliga samtal? Då är du förmodligen en så kallad gul personlighet.

Grön

Är du tålmodig, serviceorienterad, lojal och en god lyssnare? Ogillar du förändringar, otrygghet eller när det blir fort och fel? Då är du förmodligen en så kallad grön personlighet.

Blå

Är du en analytisk, noggrann och detaljerad tänkare som tycker om rutiner och system? Ogillar du slarv, oklarheter eller bristfällig information? Då är du förmodligen en så kallad blå personlighet.

Vilken färg är du?

Ett sätt att få en överblick över våra personligheter är att dela in dem i färger. Du har kanske hört att någon sagt: Åh hon är så röd! Eller ja, typiskt blått beteende… Det är inget kodat hemligt språk utan bara ett sätt att belysa olika sorters beteenden. Med hjälp av en analys kan ni öka förståelsen för likheter och olikheter. Alla har en plats och fyller en funktion.

Ta PULSen på dig och ditt företag!

Få en inblick i hur du själv och dina kollegor fungerar, både i och utanför er grupp. Öka förståelsen och acceptansen för varandras olikheter. Lär er nyttja varandras egenskaper, med öppnare klimat och ett gemensamt språk. Med rätt person på rätt plats minskar stressen och osäkerheten på arbetsplatsen, vilket i förlängningen minskar sjukfrånvaron.

PulsAnalys

PulsAnalys är ett verktyg, baserat på DiSC-teorin, som används för ledarskapsutveckling, personlig utveckling, utvecklingssamtal, rekrytering och för att skapa samspelta och högpresterande Det finns fyra olika verktyg:

Person Profil Index (PPI): synliggör dina personliga egenskaper och drivkrafter
Team Profil Index (TPI): skapa högpresterande team med rätt kravprofil
Jobb Profil Index (JPI): ett rekryteringsverktyg som verkligen hjälper
360 Person Index (360PI): skapa insikt genom att ge varandra återkoppling

Vad är DiSC?

PulsAnalys vilar på den s.k. DiSC-teorin av Ph.D. William Maulton Marston och är en internationellt ofta använd modell för att göra personprofilsanalyser.

Marston beskriver att människor lär sig och väljer attityd och beteende i förhållande till den miljö eller omgivning de verkar i. Han hävdar att människor utvecklar och lär sig olika handlingsmönster, att människor har olika egenskaper och att detta påverkar hur de hanterar olika arbetssituationer.

Människor kan visserligen anta samtliga dimensioner vid olika tidpunkter, men över tid tenderar de ändå att särskilt framhäva vissa beteendeformer/grundbeteenden och lägga mindre vikt vid andra.

Idag åskådliggörs Marstons teorier bland annat i en modell bestående av fyra faktorstaplar. Dessa har fått följande vedertagna namn:

DOMINANCE
INFLUENCE
STEADINESS
CONSCIENTIOUSNESS

Vad står PULS för?

PÅDRIVANDE – UTÅTRIKTAD – LYHÖRD – SYSTEMATISK

Vad gör PulsAnalys?

  • Ökar förståelsen för varandras likheter och olikheter
  • Fokuserar på styrkor och drivkrafter
  • Utvecklar medvetenheten om oss själva
  • Skapar ett gemensamt språk på arbetsplatsen
  • Hjälper till att förbättra kommunikationen
  • ”Rätt man på rätt plats”
  • Ger bra underlag för samtal
  • Låter en grupp hitta en gemensam väg
  • Synliggör vad en grupp behöver arbeta med
  • Motverkar hälsoproblem

Boka 30 minuters gratis samtal

Skicka in dina kontaktuppgifter via formuläret så återkommer jag till dig med förslag på tid.