YouDynamics™ och Dynamic Management™

YouDynamics™ och Dynamic Management™ är två verktyg framtagna för din personliga utveckling inom självledarskap och ledarskap. Du styr din process och kan både dokumentera och följa din resa på en spännande digital plattform, fylld med inspirerande innehåll.

YouDynamics™ - Självledarskap & Personlig utveckling

YouDynamics följer samma metod som programmet Dynamic Management. (läs mer nedan)

 • Detta program baseras på det bästa av två världar – ett online program i kombination med mig (Carina) som din egen coach. Du bestämmer själv i vilken takt du vill arbeta och du kan välja att ses online eller att mötas fysiskt. (Mälardalen)
Med dig själv och din situation som utgångspunkt
 
 • Du får tillgång till att läsa sammanfattande och inspirerande texter. Till varje avsnitt får du reflekterande frågor som samlas i din egen journal – ”My Journey Log
Inför varje möte 
 
 • Du får reflektera över vad som känns viktigast för dig att fokusera på. Efter varje möte upprättar vi en handlingsplan till nästa gång. 
YouDynamics - Självledarskap och personlig utveckling
YouDynamics innehåll

Innehåll

YouDynamics™ – Självledarskap & Personlig utveckling är ett program med sju avsnitt. De hänger alla ihop men kan med fördel arbetas igenom var för sig.

1. Självkännedom, identitet och självkänsla. Att leda dig själv börjar med att du förstår dig själv. Din självkännedom och din identitet. Du behöver också odla en positiv självkänsla.

2. Tro på utveckling – den är möjlig. Att tro på utveckling är en förutsättning för utveckling. Vägen är sällan rak så sättet du tänker på spelar stor roll. Det handlar också om att våga drömma.

3. Din identitet som kraftkälla. Att förstå din identitet, är en kraftkälla. Identitet omfattar flera områden som vi ibland inte är fullt medvetna om. Att ha en egen identitetskarta för din inre dialog och i kontakt med andra kommer att hjälpa dig i din utveckling. Din identitet blir en möjliggörare.

4. Hitta ditt bästa sammanhang. Var finns platsen – där din identitet och allt som är du – samverkar på bästa sätt? Att hitta den är ett kreativt arbete och det handlar om att våga pröva. Kan platsen utvecklas i ditt nuvarande sammanhang eller finns den någon annanstans?

5. Skapa utrymme för din utveckling. Du behöver frigöra marginal och kapacitet för att utforska din väg framåt. Detta är ett disciplinärt arbete där du behöver leda dig själv aktivt. Har du tid över och marginal kommer dina utvecklingsplaner bli lättare, inte en börda av saker som läggs på varandra.

6. Dina mål och vägen dit. Mål kan sättas på olika sätt. Insikten hur det kan göras effektivt är värdefull. I den här delen av din läsning får du reflektera över hur du sätter mål och får kraft längs vägen för att nå dem.

7. Personlig hållbarhet. Du behöver hålla hela vägen mot dina mål och även därefter. En stabil personlig grund i form av hälsa och balans i livet är nödvändig. Den ger dig också extra kraft för din utveckling framåt.

För mer information om plattformen och arbetssätt, olika upplägg samt priser: vänligen kontakta mig för ett förutsättningslöst möte!

Det bästa av två världar - Dynamic Management™
Personal & Professional Leadership

Ett unikt ledarskaps- och coachprogram med ett helhetskoncept för Kraft & Riktning – för jaget, laget och uppdraget. Här kombineras det bästa av två världar: ett strukturerat program och coaching. 

Ledarskapsutveckling med egen coach. Anpassat efter dig, din kalender och din situation.
Tidseffektivt, flexibelt och med fokus på hållbart värdeskapande utifrån från varje ledares eller teams situation. Allt samlat i ett digitalt verktyg, alltid tillgängligt i din ficka. 

Riktar sig till individer, ledare och team. Lämpligt för ledare på alla nivåer och även vid ”onboarding” av nya ledare, detta tack vare individuell anpassning och personlig coaching. Allt detta i en kombination av coaching, inspirerande innehåll och effektiva personliga verktyg.

Kraft & Riktning

Kraft skapas inifrån. Den märks i engagemang, motivation, glädje och energi. Kraften behöver kanaliseras i en tydlig riktning. Kombinationen av kraft och riktning skapar resultat. Denna synergi gäller för både jaget, laget och uppdraget.

A world well led

Lead your world - for a world well led. Lär dig mer om dig själv och hur du fungerar. Självinsikt och reflektion är viktiga parametrar när det handlar om att leda.Ett gott självledarskap bäddar för ett gott ledarskap för andra.

Beprövat innehåll - Samlat i olika moduler

Dynamic Management™ – Ett heltäckande ledarutvecklingsprogram 

Programmet innehåller: Introduktion, fem moduler och High5 – summering av processen.

 1. Beteenden och självkännedom
 2. Dynamiskt ledarskap i aktion
 3. Dynamiska team
 4. Kommunikation
 5. Att leda din verksamhet

 

Dynamic Management™
- Med fokus på bestående resultat

Tydligt och motiverande- programmets röda tråd

 • Kraft & riktning
 • Styrkor och autentisk potential
 • Ett positivt förhållningssätt
 • Personligt & professionellt ledarskap – hand i hand
 • Hållbarhet – betydelsen av personlig hållbarhet och resiliens

”Blended learning” och digitala ledarverktyg

 • Smart lärande: alla sinnen aktiveras genom coaching, inspirerande material, reflekterande frågor, handlingsplaner och digitalt stöd.

Steg för steg – som hjärnan gillar

 • Praktiskt lärande med stöd av hjärnforskning. ”Grow while you lead” – utveckling kopplad till varje enskild modul tas steg för steg med flera sinnen involverade (tänka, känna, göra.
YouDynamics och Dynamic Management är två verktyg framtagna för din personliga utveckling inom självledarskap och ledarskap.