Dynamic Management

Det bästa av två världar

Dynamic Management™ – Personal & Professional Leadership

Ett unikt ledarskaps- och coachprogram med ett helhetskoncept för Kraft & Riktning – för jaget, laget och uppdraget. Här kombineras det bästa av två världar: ett strukturerat program och coaching. 

Ledarskapsutveckling med egen coach. Anpassat efter dig, din kalender och din situation.
Tidseffektivt, flexibelt och med fokus på hållbart värdeskapande utifrån från varje ledares eller teams situation. Allt samlat i ett digitalt verktyg, alltid tillgängligt i din ficka. 

Riktar sig till individer, ledare och team. Lämpligt för ledare på alla nivåer och även vid ”onboarding” av nya ledare, detta tack vare individuell anpassning och personlig coaching. Allt detta i en kombination av coaching, inspirerande innehåll och effektiva personliga verktyg.

Kraft & Riktning

Kraft skapas inifrån. Den märks i engagemang, motivation, glädje och energi. Kraften behöver kanaliseras i en tydlig riktning. Kombinationen av kraft och riktning skapar resultat. Denna synergi gäller för både jaget, laget och uppdraget.

A world well led

Lead your world - for a world well led. Lär dig mer om dig själv och hur du fungerar. Självinsikt och reflektion är viktiga parametrar när det handlar om att leda.Ett gott självledarskap bäddar för ett gott ledarskap för andra.

Beprövat innehåll – Samlat i olika moduler

Dynamic Management™ – Ett heltäckande ledarutvecklingsprogram 

Programmet innehåller: Introduktion, fem moduler och High5 – summering av processen.

 1. Beteenden och självkännedom
 2. Dynamiskt ledarskap i aktion
 3. Dynamiska team
 4. Kommunikation
 5. Att leda din verksamhet

Med fokus på bestående resultat – Dynamic Management™?

Tydligt och motiverande- programmets röda tråd

 • Kraft & riktning
 • Styrkor och autentisk potential
 • Ett positivt förhållningssätt
 • Personligt & professionellt ledarskap – hand i hand
 • Hållbarhet – betydelsen av personlig hållbarhet och resiliens

”Blended learning” och digitala ledarverktyg

 • Smart lärande: alla sinnen aktiveras genom coaching, inspirerande material, reflekterande frågor, handlingsplaner och digitalt stöd.

Steg för steg – som hjärnan gillar

 • Praktiskt lärande med stöd av hjärnforskning. ”Grow while you lead” – utveckling kopplad till varje enskild modul tas steg för steg med flera sinnen involverade (tänka, känna, göra).
För mer information om plattformen och arbetssätt, olika upplägg samt priser: vänligen kontakta mig för ett förutsättningslöst möte!