Medarbetarutveckling

Oavsett om det handlar om ledarskap, team eller livscoaching så hittar vi en lösning.

Att erbjuda coaching till sina medarbetare bidrar till deras personliga utveckling vilket i sin tur genererar god avkastning. Känslan av att vara sedd av sin arbetsgivare är härlig.

Det är lätt att tro att förändring och välmående kräver enormt mycket arbete. Men många gånger är det inte så. Att bjuda sina medarbetare på tid för reflektion tillsammans med en utomstående person kan vara det första steget för att uppmuntra till ett ännu bättre klimat och medarbetarskap på arbetsplatsen.

Ni får motiverad personal som presterar för att de vill, inte för att de måste. En gemensam målbild och känslan av samhörighet, delaktighet och engagemang gör att arbetsmiljön upplevs som starkare, vänligare och tryggare.

Vi arbetar tillsammans, individuellt eller i grupp, för att hitta drivkrafter och vad som motiverar den enskilda individen. Allt för att öka prestationsförmågan och viljan till att bidra. 

Medarbetarutveckling kan skräddarsys utifrån behov alternativt kopplas ihop med verktyget YouDynamics™️

Med coaching hos ViDuNi kan dina medarbetare:

Vill du veta mer?

För mer information om olika arbetssätt, upplägg samt priser: Vänligen kontakta mig så berättar jag mera!