YouDynamics™

Oavsett om det handlar om ledarskap, team eller livscoaching så hittar vi en lösning.

YouDynamics™ är ett verktyg för din personliga utveckling och självledarskap. Du styr din process och kan både dokumentera och följa din resa på en spännande digital plattform, fylld med inspirerande innehåll.

Självledarskap & Personlig utveckling

YouDynamics följer samma metod som programmet Dynamic Management.

Detta program baseras på det bästa av två världar – ett online program i kombination med mig (Carina) som din egen coach. Du bestämmer själv i vilken takt du vill arbeta och du kan välja att ses online eller att mötas fysiskt. (Mälardalen)

Med dig själv och din situation som utgångspunkt

Du får tillgång till att läsa sammanfattande och inspirerande texter. Till varje avsnitt får du reflekterande frågor som samlas i din egen journal – ”My Journey Log”

Inför varje möte

Du får reflektera över vad som känns viktigast för dig att fokusera på. Efter varje möte upprättar vi en handlingsplan till nästa gång.

Innehåll

YouDynamics™ – Självledarskap & Personlig utveckling är ett program med sju avsnitt. De hänger alla ihop men kan med fördel arbetas igenom var för sig.

1. Självkännedom, identitet och självkänsla.

Att leda dig själv börjar med att du förstår dig själv. Din självkännedom och din identitet. Du behöver också odla en positiv självkänsla.

2. Tro på utveckling – den är möjlig.

Att tro på utveckling är en förutsättning för utveckling. Vägen är sällan rak så sättet du tänker på spelar stor roll. Det handlar också om att våga drömma.

3. Din identitet som kraftkälla.

Att förstå att din identitet är en kraftkälla. Identitet omfattar flera områden som vi ibland inte är fullt medvetna om. Att ha en egen identitetskarta för din inre dialog och i kontakt med andra kommer att hjälpa dig i din utveckling. Din identitet blir en möjliggörare.

4. Hitta ditt bästa sammanhang.

Var finns platsen – där din identitet och allt som är du – samverkar på bästa sätt? Att hitta den är ett kreativt arbete och det handlar om att våga pröva. Kan platsen utvecklas i ditt nuvarande sammanhang eller finns den någon annanstans?

5. Skapa utrymme för din utveckling.

Du behöver frigöra marginal och kapacitet för att utforska din väg framåt. Detta är ett disciplinärt arbete där du behöver leda dig själv aktivt. Har du tid över och marginal kommer dina utvecklingsplaner bli lättare, inte en börda av saker som läggs på varandra.

6. Dina mål och vägen dit.

Mål kan sättas på olika sätt. Insikten hur det kan göras effektivt är värdefull. I den här delen av din läsning får du reflektera över hur du sätter mål och får kraft längs vägen för att nå dem.

7. Personlig hållbarhet.

Du behöver hålla hela vägen mot dina mål och även därefter. En stabil personlig grund i form av hälsa och balans i livet är nödvändig. Den ger dig också extra kraft för din utveckling framåt.

Vill du veta mer?

För mer information om plattformen och arbetssätt, olika upplägg samt priser: Vänligen kontakta mig så berättar jag mera!